Administratorius

Posts by: Administratorius

Džiugi žinia! Panevėžio vyskupija turi naują vyskupą!

Džiugi žinia! Panevėžio vyskupija turi naują vyskupą!

Šiandien, gegužės 20 d, Popiežius Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ. Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, vyskupijai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ apaštalinio administratoriaus teisėmis. Daugiau apie naujai paskirtą vyskupą, rasite paspaudę…

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

Tradiciškai gegužės mėnuo skiriamas pagerbti Švč. M. Mariją. Gegužinės pamaldos – labai sena religinė  praktika. Jos ištakos siekia XII a. Aiškūs tokių pamaldų pėdsakai aptinkami  Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. XVIII a. gegužinės pamaldos, panašios į mūsų dabartines, atsirado Italijoje – nuo…

Klebono sveikinimas motinoms

Brangiosios Mamytės, Mamos, Motinos, Nuoširdžiausiai sveikinu Jus su Motinos diena. Jūsų akys visada kupinos paguodos, Jūsų rankos neapsakomo švelnumo, o širdys neišmatuojamos meilės ir nesibaigiančio gerumo. Būkite palaimintos šią dieną! Tesidžiaugia jūsų širdys priėmusios patį didingiausią pašaukimą – dovanoti pasauliui…

PIRMASIS GEGUŽĖS MĖNESIO SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA

PIRMASIS GEGUŽĖS MĖNESIO SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA

Ateinantis sekmadienis – pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena. Kasmet pirmąjį gegužės mėn. sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai. Šio Sekmadienio Šv. Mišių metu kartu melsimės už gyvas ir mirusias motinas….

IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena

IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena

Ateinantis sekmadienis – IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena. Kiekvienas pašaukimas yra Tėvo dovana, ir kaip kiekviena iš Dievo ateinanti dovana, ji perduodama per daugybę žmogiškųjų tarpininkų: tėvų ar mokytojų, Bažnyčios ganytojų, tų, kurie tiesiogiai įsitraukę į pašaukimų…

Atvelykis

Atvelykis

Antrasis Velykų sekmadienis (Atvelykis, Vaikų Velykėlės) – tai ir Dievo Gailestingumo šventė. Šio sekmadienio Evangelija pasakoja, kad Velykų vakarą prisikėlusiam Kristui pirmąkart pasirodant mokiniams apaštalo Tomo nebuvo. Vėliau jis atsisakė tikėti tuo, ką liudijo jo broliai. Tačiau dabar, savaitei praėjus,…

Klebono Velykinis sveikinimas

Klebono Velykinis sveikinimas

Mieli parapijiečiai, Nuoširdžiai sveikinu jus visus sulaukus Jėzaus Kristaus prisikėlimo švenčių – ŠV. VELYKŲ! Gera yra dalintis šia neapsakomai jautria, paslaptinga ir nepaprastai didinga žinia – Jėzus nugalėjo mirtį ir dovanoja mums visiems naują gyvenimą. Argi tai nenuostabu? Ši Jėzaus…