Klebono Velykinis sveikinimas

Mieli parapijiečiai,

Nuoširdžiai sveikinu jus visus sulaukus Jėzaus Kristaus prisikėlimo švenčių – ŠV. VELYKŲ! Gera yra dalintis šia neapsakomai jautria, paslaptinga ir nepaprastai didinga žinia – Jėzus nugalėjo mirtį ir dovanoja mums visiems naują gyvenimą. Argi tai nenuostabu? Ši Jėzaus pergalė ne tik atleido mums nuodėmes bet ir išgelbėjo mus nuo amžinosios mirties. Jis kviečia būti  mus Jo pergalės dalininkais ir didingiausios išganymo istorijos dalimi. Kaip vienas Jėzaus mokinys atbėgęs prie kapo pamatė ir įtikėjo, taip ir mes kviečiami ir drąsinami priimti šią žinią į savo širdis ir džiugiai nešti ją kiekvienam sutiktajam. Kristus tikrai prisikėlė! Džiaugsmingų Šv. Velykų! Aleliuja!

Klebonas, kun. Kęstutis