Dievo Gailestingumo maldos ir šlovinimo grupė

Dievo Gailestingumo maldos ir šlovinimo grupė renkasi kiekvieną sekmadienį 15.30 val. Parapijos namuose (Vytauto a. 4, Utena). Susirinkimo metu meldžiam Dievo Gailestingumo, šloviname mūsų Viešpatį, dalijamės liudijimais, vyksta sielovadinis ugdymas.

„Niekuo perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui“ (Fil 4,6).  Malda – tai Dievo kvietimas meilei ir mūsų atsiliepimas. O grupės malda tvirtina santykį ne tik su Dievu, bet ir su greta esančiu broliu ar seserimi.

„ Ateikite, džiaugsmingai giedokime VIEŠPAČIUI, šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo Uolai! Eikime į jo Artumą su padėka,iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes!“ (Ps 95,1-2)Šlovinimas giesmėmis yra Tėvo meilės ryšys su savo vaiku, tiltas tarp mūsų ir Dievo.

„Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu (Apr 12,11). Liudijimas – tai pasidalijimas savo asmenine patirtimi kaip Dievas veikia ir keičia mūsų gyvenimą, leidžiantis ir kitam patikėti , kad ta tikrovė gali vykti ir jo gyvenime.

„Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu“ (2 Pt 3,18).
Sielovadinis ugdymas vyksta kunigams vedant katechezes, studijuojant šventųjų raštus, atliekant
krikščioniškas meditacijas.

„Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę,  uoliai
sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais“ (Ef 4,2-3). Mūsų grupę jungia tarpusavio meilė ir
pasitikėjimas, troškimas padėti  vieni  kitiems  sunkiose gyvenimo situacijose malda, žodžiu ir darbu.

Kviečiame prisijungti prie mūsų!  Kiekvienas esat laukiamas!

Grupės vadovė  Audronė Vaškelienė (El.paštas: audronevask@gmail.com)