Vizija

APIE SENATVĘ…

Tu žilam padėk keliaut,
Panėšėk jam naštą.
Pats prieisi pagaliau
Tą senatvės kraštą.

Nasere Chosrovas

Kol tu jaunas, gerbk tą, kuris bejėgis ir žilas, kad pats būtum pagerbtas gyvenimo saulėlydyje. M. Ataras

Ori senatvė yra tada, kai kas nors mus pamilsta tokius, kokie esame, – senus, ligotus.
Graži senatvė, kai senu žmogumi yra kam pasirūpinti, kai jam nestinga šilumos, atjautos, meilės.
Vienišas žmogus nepatikės nei žmonėmis, nei Dievu, jeigu bendrystė ir globa nebus nuolatinė.

Krikščioniškos artimo meilės principu besivadovaujantys Všį Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos  globos namai skirti senyvo amžiaus asmenis, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, kuriems dėl senatvės ar kitos negalios būtina nuolatinė priežiūra, pagalba ir slauga.

Dažnai būna, kad senas, vienišas ir ligotas žmogus, šalia neturi artimo žmogaus arba artimasis tiesiog negali pasirūpinti, neturi tam galimybių. Prie vienišumo, apleistumo prisideda ir migracijos procesai, nes dalis žmonių yra vieniši ne todėl, kad iš tiesų neturi artimųjų, bet todėl, jog negali būti drauge dėl juos skiriančio atstumo.

VIZIJA
Saugoti ir puoselėti globojamųjų socialinę gerovę, sudarant palankias gyvenimo sąlygas, skatinant jų savarankiškumą, gebėjimą rūpintis savimi, teikianti atvirą, rūpestingą slaugą, kuri padėtų ir skatintų tenkinti savo poreikius, būti gerbiamiems ir saugiems.

MISIJA
Gerinti gyvenimo kokybę, padėti išsaugoti esamą sveikatą, garantuoti psichinės ir fizinės sveikatos priežiūrą, vykdyti  veiklą teikiančią teigiamų emocijų ir dvasinį pasitenkinimą. Stengtis atkurti gebėjimą, kad patys kuo daugiau galėtų savimi pasirūpinti, ir galėtų integruotis į globos namų bendruomenę.

TIKSLAI
Sukurti gyvenantiems asmenis patrauklią ir patikimą aplinką. Užtikrinti saugias, efektyvias, prieinamas paslaugas įstaigos gyventojams, atsižvelgiant į paslaugos teikėjo galimybes ir asmens poreikius bei lūkesčius.

Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, suburti išmanančių, kompetentingų profesionalių darbuotojų, darniai bendradarbiaujančią komandą.