Krikštas

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite“ . Mk 10,14

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje (vitae spiritualis ianua), vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas 1213).

Pasirengimas vaikų krikštui

Pasiruošimas Krikštui ir pats krikštijimas paprastai vyksta savoje (gyvenamosios vietos) parapijoje. Tačiau, esant teisėtai priežasčiai, galima krikštyti kūdikį kitoje parapijoje.

Susitarti dėl kūdikio ar vaiko krikšto privalo tėvai (globėjai), arba bent vienas iš tėvų (globėjų). Prieš krikštą tėvai susitinka su kunigu pasikalbėti apie sakramento prasmę, apeigas bei tėvų įsipareigojimą pakrikštytą vaiką auklėti krikščioniškai. Krikštatėvių pareiga yra padėti tėvams vaiką globoti ir katalikiškai auklėti.

Suaugusiųjų pasirengimas krikštui

Suaugęs, norėdamas krikštytis, turi asmeniškai kreiptis į  parapijos kunigą. Suaugusiųjų pasirengimas tęsiasi kelis mėnesius pagal specialiai paruoštą programą.

Reikalavimai krikštatėviams: Krikštatėviais gali būti tie, kurie yra pakankamai subrendę ir ne jaunesni kaip 16 m. Krikštatėviams tenka svarbios pareigos: jie įsipareigoja atlikti tėvų pareigas, jei vaikas liktų našlaitis; Jie turi būti praktikuojantys katalikai: priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramantus; jei krikštatėviai gyvena santuokinį gyvenimą,turi būti priėmę Santuokos sakramentą. Krikštatėviais negali būti tie, kurie gyvena “susidėję” arba vien tik susituokę civiliškai.

Jei Jūsų parinkti krikštatėviai neatitinka visų šių reikalavimų, tuomet reiktų paieškoti kitų. Krikštui pakanka ir vieno krikštatėvio.

Plačiau apie Krikštą : http://katekizmas.lcn.lt/kbk1996p2003/index.html

p.s. norintys krikštytis mūsų bažnyčioje, prašome iš anksto suderinti su parapijos kunigais.