Gyvojo Rožinio draugija

Pop. Jonas Paulius II kalbėjo: „Rožinis yra mano mėgstamiausia malda, nuostabi savo paprastumu ir gilumu. Šioje maldoje daug kartų kartojame žodžius, kuriuos Mergelė Marija girdėjo iš arkangelo ir iš savo giminaitės Elzbietos. Visa Bažnyčia jungiasi tais žodžiais… Nuoširdžiai raginu kalbėti jį“.

Gyvojo Rožinio Draugija yra tarptautinė draugija. Jos nariai meldžiasi visame pasaulyje.

Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Lurde ir Fatimoje kvietė kalbėti Rožinį. Evangelijos santrauka- pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir šv. Mergelei Marijai. Kalbėti Rožinį- tai kartu su šv. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kiekvieną dieną kalba Rožinį banyčioje prieš vakarines šv. Mišias, dalyvauja Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos organizuojamose maldingose kelionėse ir suvažiavimuose, kurie kiekvienais metais vyksta vis kitame rajone. Suvažiavimai jau vyko Utenoje, Anykščiuose, Zarasuose, Biržuose.

Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais.

Utenos dekanato Gyvojo rožinio draugijos narių komitetas

Vyr. Vadovė: Žlabickienė Ona (8 615 55985).

Pavaduotoja: Bražėnienė Irena (54 904), atsakinga už 3,3,4,6 grupes.

Sekretorė:Lauciuvienė Aldona (8 601 02245), atsakinga už 2,2 grupes

Buhalterė: Jankauskienė Elena (8 614 93615), atsakinga už 1,1,5 grupes.

Stankelienė Danutė (8 604 38012), atsakinga už Utenos 5,5,7,8 grupes.

Beniuševičienė Kazytė (8 600 90506), atsakinga už kaimų grupes.

Pečiurienė Irena (8 612 51865), atsakinga už Sudeikių GR narius.

Stankevičienė Danutė (8 612 56760) atsakinga už Vyžuonų GR narius.