Parapijos veikla

Parapija (gr. παρоικια ‘rajonas’) – pirminis organizacinis religinės bendruomenės vienetas, padalinys.
Parapiją administruoja vyskupo skiriamas klebonas, jam padeda vikaras. Parapija priklauso aukštesniama organizaciniam dariniui – dekanatui.Kaip tikinčiųjų bendruomenė parapija yra svarbi ne tik religinės bendruomenės gyvenime, bet ir vaidina didelę reikšmę vietos miesteliuose, kaimuose: dažnai aktyvūs parapijiečiai yra atitinkamos bendruomenės aktyvistai ir pilietinės visuomenės provincijoje atrama.
Parapijiečiai dažnai veiklą kartu organizuoja su seniūnija, vietinėmis organizacijomis, kariuomenės atstovais ir kt.