Dvasininkai

KUN. ALGIS NEVERAUSKAS
KLEBONAS

Mob. tel. 8(699) 9 43 51

Katalikai kviečiami melstis kiekvieną vakarą | Biržiečių žodis

 

KUN.  KĘSTUTIS KAZIMIERAS GURKLYS
VIKARAS

Mob.tel. 8(686)92241