Atvelykis

Antrasis Velykų sekmadienis (Atvelykis, Vaikų Velykėlės) – tai ir Dievo Gailestingumo šventė. Šio sekmadienio Evangelija pasakoja, kad Velykų vakarą prisikėlusiam Kristui pirmąkart pasirodant mokiniams apaštalo Tomo nebuvo. Vėliau jis atsisakė tikėti tuo, ką liudijo jo broliai. Tačiau dabar, savaitei praėjus, Kristus vėl pasirodo apaštalams, tarp kurių jau yra ir Tomas. Kristus paprašo tą netikintįjį paliesti vinių vietas ir įleisti pirštą į ieties smūgiu pervertą šoną. Tomas atsako nuostabos šūksniu: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Prisilietimas prie skausmingų Kančios žymių, neišdildomai atsispaudusių ant Kristaus kūno, leidžia Tomui suprasti, kad Jėzus – ne Dievo nukaltas „rūstybės indas“, bet gailestingumo įrankis ir trykštantis amžinojo gyvenimo šaltinis visai žmonijai.