IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena

Ateinantis sekmadienis – IV Velykų sekmadienis, maldų už dvasinius pašaukimus diena.
Kiekvienas pašaukimas yra Tėvo dovana, ir kaip kiekviena iš Dievo ateinanti dovana, ji perduodama per daugybę žmogiškųjų tarpininkų: tėvų ar mokytojų, Bažnyčios ganytojų, tų, kurie tiesiogiai įsitraukę į pašaukimų ugdymo tarnybą, ar net paprastą tikintįjį.
Trumpoje sekmadienio Evangelijoje girdėsime tris Jėzaus pažadus:
Pirmasis, apie tai, kad Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų („aš pažįstu savąsias“), žino mūsų kaltes, problemas, skausmus ir nenustoja mus mylėjęs. Antrasis: Jis savo avims duoda amžinąjį gyvenimą. Trečiasis Jėzaus pažadas – Jis saugo avis nuo pavojų ir nori jas perduoti į mylinčio Tėvo rankas. Tos avys – tai mes. Atkreipkime dėmesį į Jėzaus žodžius: „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.“ Telieka mums paklausti savęs: ar aš pažįstu Jėzų kaip gerąjį Ganytoją? Ar pažįstu Jo balsą, kalbantį į mano širdį? Kai problemos užgriūva, kai atrodo, kad nebėra jokios išeities, tais momentais kreipkimės į Gerąjį Ganytoją, sakydami: „Jėzau, pasitikiu Tavimi.“