Klebono sveikinimas motinoms

Brangiosios Mamytės, Mamos, Motinos,

Nuoširdžiausiai sveikinu Jus su Motinos diena. Jūsų akys visada kupinos paguodos, Jūsų rankos neapsakomo švelnumo, o širdys neišmatuojamos meilės ir nesibaigiančio gerumo. Būkite palaimintos šią dieną! Tesidžiaugia jūsų širdys priėmusios patį didingiausią pašaukimą – dovanoti pasauliui gyvybę. Teatneša Jūsų sieloms ramybę Jūsų vaikų laimė ir teapdovanoja Jus visagalis Dievas sveikata ir dvasios stiprybe, o mirusioms tesuteikia amžinąją garbe ir ramybę.

Klebonas kun. Kęstutis