Dalinamės VII eilinio sekmadienio skelbimais!

 

Vasario 26d. (trečiadienis) PELENŲ diena prasideda Gavėnia – pasiruošimo Velykoms laikas. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Bus šventinami pelenai ir atliekama pelenų barstymo apeiga. Privalomas pasninkas.

Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais prasidės 16.30val.

Kovo 1d. (sekmadienis) 13.00val. parapijos namuose kviečiame į susitikimą su Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuole Daiva Tumasonyte pokalbiui tema: „Dvasinių vertybių paieškos su ses. Daiva“

Kovo mėnesio sekmadieniais Dievo Apvaizdos parapijoje yra galimybė suaugusiems pasiruošti Sutvirtinimo Sakramentui.

Kovo 4d. (trečiadienis) šv. Kazimiero ordinas švęs šv. Kazimiero iškilmę. Kartu minėsime ir Lietuvos globėjo dieną. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.

Vasario 27d. (ketvirtadienis) 18.30val. Parapijos Pastoracinės ir Ekonominių Reikalų Tarybos susirinkimas parapijos namuose.

Iki gegužės 1d. turite galimybę gyventojų pajamų mokesčio 2% skirti parapijai. Dėkoju už sąmoningumą ir jūsų dosnumą.

Dėkojame visiems už aukas ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.