Dalinamės V eilinio sekmadienio skelbimais!

Vasario 16d. (sekmadienis) – minima Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 9.00val. Šv. Mišios ir kiti renginiai skirti šiai dienai paminėti. Plačiau skelbimų lentoje. Kviečiu dalyvauti.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija š. m. vasario 21-23d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Šis savaitgalis – tai galimybė pabūti su Dievu ir pamąstyti, kokiu gyvenimo keliu Jis kviečia eiti. Jo metu bus stengiamasi supažindinti su kunigišku pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Programa skelbimų lentoje.

Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ar kitus šviesą atspindinčius elementus.

Iki gavėnios pradžios t.y. iki vasario 26 d. tęsiasi parapijos lankymas, kviečiame organizuoti tikinčiųjų butų arba namų pašventinimą.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.