Dalinamės I gavėnios sekmadienio skelbimais!

Gavėnios laiku, kiekvieną penktadienį 17.30val. ir sekmadienį 8.30val. – apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais prasidės 16.30val.

Kovo 1d. (sekmadienis) 13.00val. parapijos namuose kviečiame į susitikimą vienuole Daiva Tumasonyte pokalbiui tema: „Dvasinių vertybių paieškos su ses. Daiva“

Kovo 8d. (sekmadienis) 12.00val. tėvelių, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai pas katechetę Laimą susirinkimas parapijos namuose.

Kovo 4d. (trečiadienis) šv. Kazimiero ordinas švęs šv. Kazimiero iškilmę. Kartu minėsime ir Lietuvos globėjo dieną. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val.

Iki gegužės 1d. turite galimybę gyventojų pajamų mokesčio 2% skirti parapijai. Dėkoju už sąmoningumą ir jūsų dosnumą.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.