Paskirtojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Kreipimasis-kvietimas į ingreso iškilmes

Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji – broliai ir seserys, kunigai ir vienuoliai Kristuje. Šių metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus mane paskyrė naujuoju Panevėžio vyskupu. Džiaugiuosi ir dėkoju Viešpačiui už Jus, kuriuos Jis man paskyrė drauge augti ir eiti tikėjimo keliu!

Visus nuoširdžiai kviečiu švęsti ir palydėti mane savo maldomis man pradedant eiti Panevėžio vyskupo pareigas. Tai vyks šių metų liepos 16-ąją, Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) dieną, 15 val., Kristaus Karaliaus katedroje. Trokštu, kad šis įvykis taptų abipusio pažinimo, bendradarbiavimo ir tarnavimo artimui pradžia. Iki šios svarbios dienos kviečiu Jus, o ypač būsimus savo bendradarbius kunigus ir vienuolius, melstis prašant Dievą apsčios palaimos! Šv. Karalaiti Kazimierai, vyskupijos globėjau, užtarki mus!

+ Linas Vodopjanovas

Paskirtasis Panevėžio vyskupas