Klebono sveikinimas tėvams

BRANGŪS TĖVAI,

Nuoširdžiai sveikinu su Tėvo diena. Visagalis Maloningasis Dievas Jus pašaukė apvaldyti pasaulį ir bendradarbiauti su Amžinuoju Tėvu kuriant ir skleidžiant tiek žemiškąjį tiek dangiškąjį gėrį. Jūsų nelengvas, bet begaliniai prasmingas pašaukimas atspindi išmintingiausiojo dangiško Tėvo garbę. Jūsų dažnai sūriu prakaitu uždirbta duona pamaitina daugelį, o protingi patarimai ir įgyvendintos idėjos nudžiugina bei paliečia kiekvieną širdį. Būkite jautrūs mus globojančio dangiškojo Tėvo įkvėpimams ir džiaugsminga širdimi likite ištikimi savo tėviškam pašaukimui. Telaimina visokeriopai Jus dangiškasis Tėvas, o mirusiems tėvams būna maloningas.

Klebonas kun. Kęstutis