Kun. Normundo Figurino primicijų ir padėkos Šv. Mišios.

Liepos 12 d. 11 val. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko iškilmingos primicijų ir padėkos Šv. Mišios. Homiliją sakė svečias Pasvalio parapijos dek. kun. Henrikas Kalpokas. Asistavo vyskupijos seminaristai.
Dėkojame gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams, kurie kun. Normundą po 1 metų tarnystės mūsų parapijoje išlydi į Biržų parapiją.
 
Po Šv. Mišių sveikinimo žodį tarė klebonas kun. Kęstutis Palepšys, parapijos maldos grupių atstovai, Utenos savivaldybės atstovai, seimo narys Edmundas Pupinis.
 
Kun. Normundas atsidėkodamas negailėjo šiltų žodžių Utenos kašto ir parapijos žmonėms bei ragino nenusiminti, nes nuoširdi kunigo tarnystė reikalinga visur, nepaisant kur beatliktum savo pareigas.