SKELBIMAI (Birželio 21d.)

– Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite, melskitės namuose.

 

-Birželio 24d. (trečiadienis) – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė. Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val. 18.00val. Šv. Mišių nebus.

 

-Birželio 27d. (šeštadienis) 18.00val. Panevėžio Katedroje Vyskupas Linas Vodopjanovas diak. Normundui suteiks kunigystės šventimus. Prisiminkime savo maldose.

 

– Liepos 2d. (ketvirtadienis) 18.00 val. atvyksta vyskupas Linas Vodopjanovas, kuris teiks Sutvirtinimo Sakramentą pasiruošusiems jaunuoliams ir suaugusiems.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.