Dalinamės III Kalėdų sekmadienio skelbimais!

Sausio 13d. (pirmadienis) 18.00 val. melsimės už Laisvės gynėjus ir Tėvynę Lietuvą.

Kviečiu suaugusiuosius iki sausio 19d. kreiptis pas kleboną dėl pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui.

Sausio 14d. (antradienis) kunigas lankysis Nemeikščiuose. Lankymo pradžia 10.00val.

Sausio 16d. (ketvirtadienis) bus lankoma Vasaros gatvė. Lankymo pradžia 10.00val.

Sausio 19d. (sekmadienis) – 12.00 val. Zarasų Švč. M. Marijos bažnyčioje diakono Dainiaus Kauniečio kunigystės šventimai.

Kviečiu naudotis leidiniu „ŽODIS TARP MŪSŲ“ mokantis skaityti Šv. Raštą ir melstis su juo.

Naujas žurnalo ARTUMA numeris, kurio pagrindinė tema: „Dievui taip, Bažnyčiai – ne“? Arba kodėl (n)eini į bažnyčią?

Dėkojame visiems už aukas ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.