Dalinamės II Kalėdų sekmadienio skelbimais!

Sausio 6d. (pirmadienis) – KRISTAUS APSIREIŠKIMO (Trijų Karalių) iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Abiejose Šv. Mišiose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida.

Sausio 7d. (antradienis) bus lankomas Basanavičiaus gatvės 92 namas. Lankymo pradžia 17.00val.

Sausio 10d. (penktadienis) bus lankoma Bangos gatvė. Lankymo pradžia 16.00val.

Sausio 12d. (sekmadienis) – KRISTAUS KRIKŠTO šventė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ir kitus šviesą atspindinčius elementus.

Kviečiu naudotis leidiniu „ŽODIS TARP MŪSŲ“ mokantis skaityti Šv. Raštą ir melstis su juo.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.