Dalinamės vyskupų konferencijos pranešimais!

 

Vyskupų konferencijos informacinis pranešimas

 

Prašome susirinkusius laikytis kuo didesnio atstumo vieni nuo kitų, jei įmanoma sėdėkite bent per metrą. Kviečiame persėsti į laisvus suolus, kiek įmanoma nesėdėti vieni už kitų.

Jeigu esate vyresnio amžiaus, jaučiate ligos simptomus, sergate, ar esate rizikos grupėje, kviečiame į šv. Mišių auką jungtis iš namų Marijos Radijo pagalba. Tie, kas yra neseniai grįžę iš užsienio, taip pat kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose iš savo namų.

Kol yra viruso plitimo grėsmė, šv. Mišiose komuniją galėsite priimti trimis būdais: įprastai (į burną), į rankas arba dvasinę komuniją.

Priimdami komuniją į rankas ištiesiame dešinės rankos delną į priekį, į jį dedame kairį delną. Įdėjus ostiją į kairį delną, nesitraukdami nuo kunigo, ją paimame dešinės rankos pirštais ir įsidedame į burną. Delnų kraštai neturi būti užriesti į viršų; priimant komuniją reikia stengtis nekelti delnų į viršų bei nepaliesti kunigo rankų.

Kol viruso plitimo grėsmė išlieka, pareigą dalyvauti sekmadienio Mišiose galite atlikti ir klausydami Mišių per radiją ar televiziją.

Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo pasiruošimo katechezės nevyks.