Parapijiečių lankymas (kalenda)

Pradedame kasmetinį parapijiečių lankymą (kalendą). Lankymo tikslas – aplankyti parapijiečius, pabendrauti, aptarti rūpimus klausimus, palaiminti namus, ligoniams – suteikti sakramentus. Per lankymą priimamos ir aukos Bažnyčios bei jos tarnų išlaikymui. Tai nėra tikslas, todėl negalėjimas paaukoti neturėtų tapti kunigo nepriėmimo priežastimi.Kviečiame kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus susitarti dėl aplankymo datos ir laiko.

Laukiame Jūsų ateinant kunigų budėjimo metu (9-11 ir 16-18 val.) klebonijoje arba po Šv. Mišių bažnyčioje.