Brangūs parapijiečiai,

Jėzus Kristus prisikėlė – Aleliuja! Ši griausmingai džiugi žinia perskrodžia ne tik mūsų dvasinio pasaulio šerdį – mūsų širdis, bet ir šiandien pandemijos persmelktą mūsų žemiškos gyvenimo tikrovės centrą – mūsų kasdieninę aplinką. Ši žinia skirta užgožti visas mūsų baimes ir pagausinti vilties – netikrumo ar abejonių akivaizdoje. Jėzaus prisikėlimas yra liudijimas, kad tik Jis yra visa ko VIEŠPATS. Jis nugalėjo nuodėmę išraudamas mirties geluonį. Būkime drąsūs ir jautrūs šios patirties esminei žiniai. Nepasiduokime pagundai sureikšminti detales, bet džiugiai švęskime Jėzaus  pergalę, kuri mums tikintiesiems teikia vilties tapti prisikėlimo dalininkais. Šviesių Šventų Velykų!

Kun. Kęstutis