Brangiosios mamos,

Brangiosios Mamos,

Nuoširdžiai sveikinu su Motinos diena. Šia ypatinga proga drįstu kreiptis vieno poeto žodžiais

„Jei pieščiau

Motinos paveikslą,

Tai drobės vidury

Didžiulę širdį apibrėžčiau,

Kurios centre –

Gerumas prisiglaudęs.

Gerumas – tai dvi gilios,

Šiltos akys,

Su sielvartu

Ir su skausmu kampučiuose,

Su rūpesčio

Ir džiaugsmo blyksniais

Vyzdžių vidury.

Šalia – gyslotos,

Ramios rankos,

Sugrubusios nuo saulės

Ir nuo žemės,

Bet švelnios

Nuo duonos minkymo

Ir artimųjų palydėjimo

Į kelią.

Paveikslo rėmu būtų –

Senas,

Nuo laiko, vėjų

Ir išraudotų ašarų

Pajuodęs langas….

Kiek pro jį praėjo

Nebeatšaukiamo,

Nesugrąžinamo,

Brangaus!

O ta širdis –

Ji viską iškentėjo

Ir neplyšo,

Nes ji – MOTINOS širdis!

Jinai  ne tik paveikslo,

Ji PASAULIO vidury!”

Būkite pasveikintos ir palaimintos brangiosios MAMOS šią ypatingą ir brangią dieną.

Kun. Kęstutis