Brangiosios mamos,

Brangiosios mamos,

Brangiosios Mamos,

Nuoširdžiai sveikinu su Motinos diena. Šia ypatinga proga drįstu kreiptis vieno poeto žodžiais

„Jei pieščiau

Motinos paveikslą,

Tai drobės vidury

Didžiulę širdį apibrėžčiau,

Kurios centre –

Gerumas prisiglaudęs.

Gerumas – tai dvi gilios,

Šiltos akys,

Su sielvartu

Ir su skausmu kampučiuose,

Su rūpesčio

Ir džiaugsmo blyksniais

Vyzdžių vidury.

Šalia – gyslotos,

Ramios rankos,

Sugrubusios nuo saulės

Ir nuo žemės,

Bet švelnios

Nuo duonos minkymo

Ir artimųjų palydėjimo

Į kelią.

Paveikslo rėmu būtų –

Senas,

Nuo laiko, vėjų

Ir išraudotų ašarų

Pajuodęs langas….

Kiek pro jį praėjo

Nebeatšaukiamo,

Nesugrąžinamo,

Brangaus!

O ta širdis –

Ji viską iškentėjo

Ir neplyšo,

Nes ji – MOTINOS širdis!

Jinai  ne tik paveikslo,

Ji PASAULIO vidury!”

Būkite pasveikintos ir palaimintos brangiosios MAMOS šią ypatingą ir brangią dieną.

Kun. Kęstutis