Vėlinės. Mirusiųjų paminėjimo diena

Mirusiųjų paminėjimas. Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Kviečiame prisiminti mirusiuosius ir kartu melstis už juos.

Lapkričio 1d., antr., 17 val. Gedulinė procesija miesto Senosiose kapinėse

                               18val. Gedulinės Šv. Mišios sudėtine intencija už aukotojų mirusiuosius

Lapkričio 2d., treč., 8, 11 ir 18val. Gedulinės Šv. Mišios sudėtine intencija aukotojų mirusiuosius

Lapkričio 2-9 d. 18 val. Vėlinių aštuodienio Šv. Mišios sudėtine intencija aukotojų mirusiuosius