Vaikų rengimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

GERBIAMI TĖVELIAI/GLOBĖJAI IR VAIKAI, kurie nori, kad jų vaikai (9–14 m.) 2018 m. priimtų  Atgailos ir Eucharistijos sakramentus (jei reikia – ir Krikštą), turi 2017 m. rugsėjo 1-22 d. į parapiją pristatyti pilnai užpildytą registracijos anketą, kurią prašome įdėti į bažnyčios priekyje esančia dėžutę  su užrašu:  „Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams  pasirengimo registracijos anketos“ arba atnešti į parapijos raštinę (d.d. 9.00-11; 16.00-17.45 val.)

PASIRENGIMO SAKRAMENTAMS EIGA

Vaikai pasirengimo laikotarpiu turi  lankyti pasirengimo sakramentams katechezes ir kartu su tėveliais/globėjais sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauti šv. Mišiose. Vaikų pasirengimo sakramentams parapinės katechezės prasidės nuo 2017 m. spalio 1 d. ir tęsis iki 2018 m. gegužės mėnesio pabaigos. Užsiėmimai vyks 1 kartą per savaitę Parapijos namuose (Vytauto a. 4).

Katechezės metu bus pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi maldos, rengiamasi sakramentiniam gyvenimui, ugdomos krikščioniškos dorovinės nuostatos, skatinamas bendruomeninis šventimas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje buriamės į parapijos bendruomenę, mokomės atsiverti Dievo meilei, patiriame Jo artumą. 

PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) ir vaikais prasidės šv. Mišiomis 2017 m. rugsėjo 24 d. 11.00  val. Po jų bažnyčioje parapijos klebonas ir katechetės suteiks informaciją, paskelbs grupių sąrašus ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).

Anketa

2017 I Komunija