Užtarimo maldos grupė

Užtarimo malda – senas geras, tačiau daugelio pamirštas dvasinis ginklas, duotas mums visiems kaip priemonė padėti patiems sau ir savo artimiesiems. Mes meldžiamės vieni už kitus svarbiomis, sunkiomis ar džiaugsmingomis akimirkomis. Užtarimo malda už vienas kitą ir padaro mus visus tikra bendruomene, nes tokiu būdu mes geriausia prasme pajaučiame, kad kažkam rūpime ir kad kažkam tikrai galime padėti. Tai tarpininko malda buvo paplitusi Senajame Testamente- Abraomo, Mozės, Dovydo, Samuelio, Ezekijo, Elijo, Jeremijo, Ezechielio ir Danieliaus gyvenimuose. Naujajame Testamente Kristus yra pavaizduotas kaip galutinis Užtarėjas, ir dėl šios priežasties kiekviena krikščioniška malda yra užtarianti malda, nes ji yra pateikiama Dievui per Kristų. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, Jis panaikino tarpą, kuris buvo tarp mūsų ir Dievo. Dėl Jėzaus tarpininkystės, savo maldoje mes galime užarti kitus tikinčiuosius ar pražuvusius, prašydami, kad Dievas atsakytų į jų maldas pagal savo valią. „Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas- žmogus Kristus Jėzus“ (2 Timotiejui 2:5). “Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje, ir užtaria mus“ (Romiečiams 8:34).

Dievas pašaukė visus tikinčiuosius užtarti kitus. Dievas trokšta, kad visi tikintieji aktyviai užtartų vienas kitą. Tai yra mūsų nuostabi privilegija, dėl kurios mes galime drąsiai artintis prie visagalio Dievo sosto su savo maldomis ir prašymais.

Užtarimo maldos grupė renkasi kiekvieną penktadienį, po vakarinių Šv. Mišių, parapijos namuose prie bažnyčios.

Adresas: Vytauto a. 4, tel.: 867501948