Tęsiame parapijiečių lankymą (kalendą)

Kviečiame kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus susitarti dėl aplankymo datos ir laiko.

Laukiame Jūsų ateinant kunigų budėjimo metu (9-11 ir 16-18 val.) klebonijoje arba po Šv. Mišių bažnyčioje.