Tarnystę parapijoje baigia kunigas Aivaras

2017 m. liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM dekretu
Kun. Aivaras KECORIUS atleidžiamas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų
parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos
parapijos klebonu ir Onuškio Šv. Arkangelo Mykolo bei Lukštų Šv. apašt. evang. Jono
parapijų administratoriumi.

Šį sekmadienį (30d.) kun. Aivaras aukos Šv. Mišias 11 val. Bažnyčioje
ir 14 val. Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje. Tai bus paskutinė jo kaip
vikaro tarnystės diena.

Linkime Dievo palaimos toliau darbuotis sielų ir Bažnyčios gerovei!