Tarnystę parapijoje baigia diakonas Dainius

2017 m. liepos 4 d. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM
dekretu diakonas Dainius Kaunietis atleidžiamas
iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinės tarnystės
ir skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos sielovados bendradarbiu.
Šis sekmadienis (23d.) bus paskutinė diakono Dainiaus tarnystės diena mūsų parapijoje.
Dėkojame diakonui Dainiui už nuoširdžią tarnystę, tvirtą ir aiškų žodį.
Meldžiame Dievo palaimos ir Švč. M. Marijos užtarimo toliau siekiant kunigystės.