Sveikinimas!

Sveikinimas!

 

Brangūs parapijiečiai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Kviečiu  džiugiai prisiminti ir švęsti visiems svarbų įvykį primenančią dieną. Dėl šio įvykio mes visi galime gyventi Tiesoje, būti Savimi, dėkingai priimti protėvių sukurtą paveldą ir augti Dvasia, Tikėjimu ir Viltimi ateinančioms kartoms. Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

 Klebonas kun. Kęstutis