Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

„Džiaukimės, mylimieji, nes šiandien gimė mūsų Išganytojas. Neturi būti vietos liūdesiui, kai švenčiamas gyvenimo gimimas; jis mus pripildo džiaugsmo, nes mirties baimė įveikta ir mums pažadėta amžinybė“ – Šie šventojo popiežiaus Leono Didžiojo pasakyti žodžiai nusako esminius žmogaus gyvenimo troškimus ir tikruosius lūkesčius. Tai tikroji Kalėdų žinia. Sveikinu visus pasiruošusius šią žinią priimti ir visus šios žinios ištroškusius bei linkiu kad visų širdys būtų paliestos Jėzaus gimimo malonės. Palaiminto Kalėdų džiaugsmo ir tikros vidinės ramybės.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas kun. Kęstutis Palepšys