Švč. M. Marijos Legiono kasmetinis susitikimas

Mieli Švč. Mergelės Marijos Legiono maldininkai – pagalbininkai,
Rožinio kalbėtojai, Marijos mylėtojai!


2017 m. balandžio 1 d.,
šeštadienį, maloniai kviečiame Jus dalyvauti
Švč. M. Marijos Legiono kasmetinėje šventėje
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje:

           11.45  val. Rožinio malda
12.15  val. šv. Mišios

Po Šv. Mišių – pažado atnaujinimas. Agapė – parapijos namuose.

Organizuoja Utenos Marijos Legiono Prezidiumas.