Su džiaugsmu Aleliuja!

“Prisikeldamas Jėzus, mus padarė naujais žmonėmis, kokius Dievas nori mus matyti” pal. Honotratas

Sveikiname tikrai mums visiems brangios šventės – šv. Velykų – proga visus, tikinčius Kristaus Prisikėlimu.
Tegul Velykos atneša ne tik džiaugsmo, bet ir sustiprina mūsų visų tikėjimą, viltį, meilę – svarbiausias dorybes, padedančias dvasiškai augti ir kurti visavertį krikščionišką gyvenimą.

Lai būna matoma Prisikėlimo dovana! Velykinis džiaugsmas te paliečia mūsų širdis ir visą bendruomenę, kad gyvenimo kasdienybėje neštume sutiktiems žmonėms Evangelijos viltį ir ramybę, kuri yra neįkainojama dovana.
Su džiaugsmu Aleliuja!