Spalio 2d. – Angelų Sargų diena

Spalio 2 d. (pirmadienis) – Angelų Sargų minėjimas – maldų už tarnaujančius policijoje diena!

Kviečiame melstis kartu 8:00 val. ir 18:00 val. Šv. Mišiose.