Šlovinimo vakaras ateinantį sekmadienį

Kovo 26 d., sekmadienį, 17 val. kviečiame
į Šlovinimo ir liudijimų vakarą mūsų Bažnyčioje.
Dalyvaus Parapijos Šlovinimo grupelė, Gailestingumo grupelė
bei Daiva ir Vidas Špinkai, kurie tarnauja kartu su Tiberiados broliais Baltriškėse,
palydint šeimas. Liudijimo tema: “Gavėnia poroje – atsiprašau, prašau, ačiū“.
Maloniai kviečiame.