Šlovinimo vakaras ateinantį sekmadienį

Balandžio 30 d., sekmadienį, 17 val. kviečiame
į Šlovinimo ir liudijimų vakarą mūsų Bažnyčioje.
Dalyvaus Parapijos Šlovinimo grupelė, Gailestingumo grupelė
ir keletas svečių-liudytojų. Maloniai kviečiame.