Dalinamės IV eilinio sekmadienio skelbimais!

 

Vasario 11d. (antradienis) – pasaulinė ligonių diena. 18.00val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už ligonius ir teikiamas ligonių sakramentas.

Vasario 16d. (sekmadienis) – minima Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 9.00val. Šv. Mišios ir kiti renginiai skirti šiai dienai paminėti. Plačiau skelbimų lentoje.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija š. m. vasario 21-23d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Programa skelbimų lentoje.

Kviečiu naudotis leidiniu „ŽODIS TARP MŪSŲ“ – mokytis skaityti Šv. Raštą ir melstis su juo.

Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ar kitus šviesą atspindinčius elementus.

Iki gavėnios pradžios t.y. iki vasario 26 d. tęsiasi parapijos lankymas, kviečiame organizuoti tikinčiųjų butų arba namų pašventinimą.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.