Dalinamės III eilinio sekmadienio skelbimais!

 

-Vasario 2d. (sekmadienis) – GRABNYČIOS. Žvakės bus šventinamos per visas sekmadienio Šv. Mišias. Šią dieną taip pat minima Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.

-Vasario 5d. (trečiadienis) – Šv. Agotos minėjimas. Duona ir vanduo bus šventinami 18.00val. Šv. Mišiose.

-Kviečiu naudotis leidiniu „ŽODIS TARP MŪSŲ“ – mokytis skaityti Šv. Raštą ir melstis su juo.

-Naujas „ARTUMOS“ žurnalo numeris, kurio pagrindinė tema – „Kas yra ir kas nėra Bažnyčia“.

-Tamsiu paros metu teisingai nešiokime atšvaitus ar kitus šviesą atspindinčius elementus.

-Iki gavėnios pradžios t.y. iki vasario 26 d. tęsiasi parapijos lankymas, kviečiame organizuoti tikinčiųjų butų arba namų pašventinimą.

Dėkojame visiems už aukas, bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui, bažnyčios šildymui, Marijos Radijui. Dėkojame už aktyvų dalyvavimą liturgijoje ir parapijos gyvenime. Ačiū už jūsų gerumą.