SKELBIMAI (Birželio 7d.)

-Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite melskitės namuose.

 

-Šiandien birželio 7d. (sekmadienis) – Tėvo diena. 9.00, 11.00 ir 18.00val. Šv. Mišiose meldžiamės už gyvus ir mirusius Tėvus. Dalyvaujantiems Šv. Mišiose Tėvams teikiamas ypatingas palaiminimas.

 

-Birželio 14d. (sekmadienis) Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės) ir Gedulo bei Vilties diena. 11.00val. Šventosiose Mišiose melsimės už Lietuvą, taip pat tremtinius ir politinius kalinius.

 

-Praėjus sekmadienį Marijos Radijo renginyje „Marijatonas“ mūsų bažnyčioje surinkta 1315 eurų. Marijos Radijo kolektyvas nuoširdžiai dėkoja už gausias aukas.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.