SKELBIMAI (Birželio 14d.)

-Birželio 14d. (sekmadienis) – Gedulo ir Vilties diena. 11.00val. Šv. Mišiose meldžiamės už Tėvynę Lietuvą, tremtinius ir politinius kalinius.

 

-Birželio 14d. (sekmadienis) – Laisvės kovų muziejuje (Stoties 39, Utena) renginio programa:

                11.59 val. Visuotinė tylos minutė.

                12.00-16.00 val. – Tariame tremtinių vardus. Skaitomos žmonių ištremtų iš Utenos rajono, pavardės, istorijos likimai.

                16.00-17.00 val. – Minėjimas „Toli nuo Tėvynės“, dainų autoriaus ir atlikėjo Gyčio Ambrazevičiaus, gitaristo Haroldo Liumparo ir aktoriaus Artūro Dubako programa, skirta Gedulo ir Vilties dienai.

 

– Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta po vakarinių Šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti, o kas tikrai negalite melskitės namuose.

 

-Birželio 19d. (penktadienis) – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES iškilmė. Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00val. Galimybė pelnyti visuotinius atlaidus šią dieną viešai kalbant maldą „Gerasis Jėzau“.

 

-Liepos 2d. (ketvirtadienis) 18.00 val. atvyksta vyskupas Linas Vodopjanovas, kuris teiks Sutvirtinimo Sakramentą pasiruošusiems jaunuoliams ir suaugusiems.

 

-Dėkojame visiems už aukas bažnyčios ir kunigų seminarijos išlaikymui ir aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei parapijos gyvenime.