Prasideda ypatingasis misijų mėnuo, esame kviečiami į misiją savoje aplinkoje!

Spalio pirmąją dieną Kaišiadorių katedroje buvo atidarytas ir pradėtas ypatingasis misijų mėnuo „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Džiaugiamės, kad Eucharistijos šventime dalyvavo ir būrys Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijiečių atsiliepdami į popiežiaus paraginimą.

„Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius“, – sako popiežius Pranciškus misionieriams ir misionierėms, taip pat visiems, savo Krikšto galia kokiu nors būdu dalyvaujantiems Bažnyčios misijoje, iš širdies siųsdamas savo palaiminimą.

Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. Alessandro Barelli SDB teigimu, šūkis „pakrikštyti ir siunčiami“ reiškia, jog ne tik tikintys, kurie palieka savo šalį ir iškeliauja svetur skleisti Gerosios Naujienos, yra tikri misionieriai. „Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako 21 metus Lietuvoje dirbantis italas salezietis kun. A. Barelli.

Daugiau apie šio mėnesio programą galite rasti internetinėje nuorodoje: misijos.katalikai.lt

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „misijos kataliku“