Paskutinis balandžio sekmadienis – Pasaulinė gyvybės diena

Pasaulinė gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Šios dienos tikslas – labiau susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės vertei ir prasmei, labiau vertinti savo ir artimo gyvybę. Gyvybė – tai Dievo dovana, su kuria negalime elgtis kaip panorėję. Ji – Kūrėjo dovana, šventa.

Šią dieną kviečiame melstis: už šeimas, kurios yra naujos gyvybės lopšys, mažosios namų bažnyčios. Už tai, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Už tuos, kurie ne savo noru iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus: paniekintuosius, ištremtuosius, nukankintuosius ir nužudytuosius. Už abortų žaizdų paliestas moteris ir šeimas. Už visus mažuosius, silpnuosius, ligos paliestus. Už valdančiuosius, kad Lietuvoje būtų priimti įstatymai apibrėžiantys, saugantys, ginantys šeimą, pagrįstą vyro ir moters santuoka, meile ir ištikimybe.

Su Pasauline gyvybės diena!