Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 d. (šešt.), kuomet Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Lurdo Švč. M. Marija, 25-ąjį kartą švenčiama Pasaulinė ligonių diena.

Tą dieną mūsų Bažnyčioje 18.00 val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už sergančiuosius ir teikiamas Ligonių Sakramentas.

Šventasis ligonių patepimas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą yra vienas iš septynių Naujojo Testamento Sakramentų, įsteigtas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. „Šio Sakramento padarinys yra Šventosios Dvasios malonė, kurios patepimas apvalo nuo nuodėmių, jei jų dar būtų likę. Be to, pakelia ir sustiprina ligonio sielą, sužadina didelį pasitikėjimą Dievo gailestingumu, kurio pastiprintas ligonis geriau pakelia ligos sunkumus ir nepatogumus, lengviau nugali demono, kertančio į kulną (plg. Per 3,15), gundymus bei pinkles ir atgauna kūno sveikatą, jei tai naudinga sielos išganymui“.

Tad kviečiame tikinčiuosius, kurių sveikata yra rimtai pablogėjusi dėl ligos ar senyvo amžiaus, priimti Ligonių patepimo sakramentą. Visada galima ligonį patepti prieš operaciją, kai rimta liga
yra operacijos priežastis. Senyvo amžiaus žmonės gali būti patepti, jei jie itin nusilpsta,
nors ir neserga rimta liga. Sergantiems vaikams šventą Patepimą galima teikti tada,
kai jie suvokia šio sakramento esmę ir naudą. Šį sakramentą galima pakartoti, jei po Patepimo ligonis buvo pasveikęs, tačiau vėl susirgo, arba, jei sergant ta pačia liga, jo savijauta žymiai pablogėjo.