Paremkite nieko neišleisdami

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pernai skyrėte 2%  nuo sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio. Gauta parama – 2317 eurų. Dėl paramos davėjų
konfidencialumo negalime kiekvienam asmeniškai padėkoti už Jūsų gerumą,
tačiau kiekvieną sekmadienį 9 val. Šv. Mišiose meldžiamės už Parapijos geradarius.

Kviečiame ir šiemet skirti 2% GPM mūsų Parapijai bei taip paremti
jos misiją, siekius, tikslus. Prašymai teikiami iki gegužės 1 dienos.
Būdus ir formas paramai skirti rasite paspaudę ČIA

Kiekviena Jūsų auka mums labai svarbi.
Viešpats gausiai teatlygina už Jūsų supratingumą ir solidarumą!