Pamaldų tvarka balandžio 1 – 5 d.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija

Pamaldų tvarka balandžio 1 – 5 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS
Kristaus Kančios pamaldos 18.00

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Velyknakčio pamaldos – 20.00

SEKMADIENIS (balandžio 04 d.)
8.00 – Kristaus Prisikėlimo šv.Mišios
11.00 – vaikų ir jaunimo šv. Mišios;
18.00 – vakarinės šv. Mišios.

PIRMADIENIS – Velykų antroji diena
Šv. Mišios 9.00 ir 11.00 val.
18.00 val. šv. Mišių NEBUS.