Nuoširdūs sveikinimai Mamoms!

Brangiosios Mamos,

Sveikinu nuoširdžiai Jus su Motinos diena. Anot popiežiaus Pranciškaus –  Motina labiausiai atspindi Dievo meilę ir Jo didžiadvasiškumą – „Motina moko eiti per gyvenimą, padeda susiorientuoti, stengiasi nukreipti vaiką teisingu keliu, kad jis augtų ir bręstų. Ji tai daro švelniai, su meile, taip pat ir tuomet, kai reikia grąžinti mus į tiesų kelią…. Ji tai išmoko ne iš knygų, bet žino širdyje“. Kviečiu ne tik džiaugtis šiuo nepaprastai didingu pašaukimu, bet ir linkiu didžiuotis šio pašaukimo nuveiktais darbais ir atneštais džiaugsmais. Būkite palaimintos ir laimingos mielosios Motinos.

 

Kun. Kęstutis