Mūsų parapija ir Tiberiados broliai iš Baltriškių (Zarasų r.) kviečia Jus į renginį “24 val. Viešpačiui”

Kovo 1 d., antradienis, Bažnyčioje
18 val. Šv. Mišios

Kovo 3 d., ketvirtadienis, Bažnyčioje
18 val. Šv. Mišios
19-20.30 val. Gailestingumo vakaras: giesmės, mokymai, liudijimai, išpažintys ir adoracija.

Kovo 1-5 dienomis
Broliai su jaunimu lankys Saulės gimnaziją, Profesinę mokyklą,
ligonius “Caritas” globos namuose ir Šv. Klaros ligoninėje.