Lapkričio 12 d. susitikimas su judėjimo “Motinos maldoje” koordinatore

Lapkričio 12 d. (sekmadienis) po 11.00 val. Šv. Mišių Parapijos namuose vyks susitikimas su judėjimo “Motinos maldoje” koordinatore Panevėžio vyskupijoje Gražina Kvedariene. Kviečiame Mamas, kurios nori prisijungti į Motinų Maldą už vaikus.

„Motinų maldoje“ judėjimo išskirtinumas yra tai, kad motinos bando įsiklausyti į Viešpaties žodžius: „Prašykite ir jums bus duota“. Mes taip dažnai meldžiamės ir prašome, bet iš tiesų nesitikime,kad mums bus atsakyta. Viešpats mus kviečia ateiti kaip vaikus ir visa atiduoti Jam. Mes neprivalome būti stiprūs, žinoti visų atsakymų ir pan. Mes galime tiesiog kreiptis: „Viešpatie, pasitikiu Tavimi. Šių sunkumų aš nepakelsiu. Viešpatie, patikiu tai Tau“. Veronica ragina melstis su tokiu atsidavimu.

Šiuo metu „Motinų maldoje“ grupelės susibūrusios maždaug 110 pasaulio šalių. Dėl skirtingų laiko juostų „Motinų maldoje“ grupelių malda yra nepaliaujama, ji trunka visą parą – ir tai teikia ramybę.

Lietuvoje motinos meldžiasi jau keturiolikti metai. Motinos turi maldynėlį, kuris visame pasaulyje yra vienodas, tik parašytas skirtingomis kalbomis ( išverstas daugiau nei į 40 kalbų ). Motinas patraukia jau vien maldynėlio viršelis, kuris byloja: „Motinų meilė keičia pasaulį. Susivienijusios maldoje, gelbstime savo vaikus.“

Šiame judėjime motinos metai iš metų išmoksta atsiduoti Viešpačiui ir tai joms teikia ramybę. Jos supranta, kad net ir didelėje bėdoje Viešpats yra kartu ir kartu su Juo viskas baigiasi gerai. Motinos leidžia vaikams eiti savo keliais, mažiau barasi, nes supranta, kad blogį pakeis gėris, Nukryžiavimą – Prisikėlimas. Gyvendamos ramybėje ir pasitikėdamos Viešpačiu, jo labiau pasikliauja savo vaikais ir su jais būna daug ramesnės.

Tad per gyvenimą eikime su malda. Guoskime ir stiprinkime viena kitą. Nėra didesnės pagalbos vaikui, stiprinant jo žingsnius Žemėje, kaip motinos malda!

Mus, moteris, jungia brangiausias žodis vaiko lūpose – „mama“. Nesvarbu, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama. Dėkokime Dievui už šį vertą garbės pašaukimą ir brangiausią dovaną – vaikus.