Kvietimas sutuoktiniams

2017 m. kovo 3-5d.d. Kupiškyje, Gedimino g. 1a
Sutuoktinių susitikimų savaitgalis

Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams –
tai vieno kitam padovanotas laikas
!

Savaitgalio rekolekcijas veda sutuoktinių poros,
k
unigas Albertas Kasperavičius, kunigas Mindaugas Kučinskas

Trukmė
Rekolekcijos prasideda penktadienį 19 val., tęsiasi visą šeštadienį ir baigiasi
sekmadienį apie 14 val.

Prasminga dalyvauti tik visoje savaitgalio programoje.

Šiam laikui pasirūpinkite namuose likusių mažamečių vaikų priežiūra –

savaitgalio programa skirta tik sutuoktinių poroms.

Organizaciniai dalykai
Savaitgalio metu maitinimu rūpinasi organizatoriai.
Dalyvių prašome atsivežti baltą patalynę  ir tualetinius reikmenis.
Dalyviai prašomi paaukoti už nakvynę ir maitinimą.

Kur atvykti
Kovo 3-5d.d. sutuoktinių susitikimai vyks:
Kupiškyje, Parapijos namuose Gedimino g. 1a , šalia bažnyčios.

Registracija Panevėžio vyskupijos šeimos centre
tel.: 8 684 84402 el.p.: pvscentras@gmail.com